Nybroortens Biodlarförening bildades år 1899 av Gottfrid Nilsson, som också var ordförande fram till 1921, därefter har föreningen varit vilande i perioder för att återstartas 1942 av Evald Pettersson som ordförande, och då antogs också namnet Nybroortens Biodlarförening.

Föreningen har firat 60 årsjubileum 1959 och det gjordes i Ljungdahls fritidslokal, tio år senare var det naturligtvis dags att fira 70 år och det gjordes på Centralhotellet i Vissefjärda och därefter har det inte blivit mer firande. 1959 tog Evald Pettersson som då även var ordförande i Länsförbundet initiativ till att starta upp en så kallade försöksbigård och det blev nuvarande Ingelstorps bigård.

Dom första bina till Ingelstorps bigård inköptes hos Valfrid Nilsson på Ölands Skogsby dom var av Paglia stammen en plats i Italien, det var bra bi tills dom blev fullständigt ut korsade, därefter har det varit Buckfastbi. Nybroortens Biodlarförening höll i bi mötena på Ingelstorp fram till 2010 därefter tog distriktet över.

1965 då började vandringskupan användas mer allmänt inom föreningen och det underlättade flytten både till raps och ljungdraget, kombinationen vandringsbiodling och Buckfastbiet, som började användas 1969 i föreningen gjorde att honungsskördana kunde ligga på mellan femtiofem till sextio kilo i snitt per samhälle under närmaste åren. Inte bara skördana ökade utan också intresset för biodling ökade, 1985 var föreningen som störst då var medlemsantalet uppe i 93 stycken, men sen kom varroan och antalet medlemmar minskade och samtidigt började ett generationsskifte av biodlar- kåren.

Varroan påverkade också drottning odlingen då möjligheterna att använda parning- stationerna blev begränsade. 1993 gick tre av medlemmarna i föreningen utbildning i hur man inseminerar bidrottningar, samma år inseminerades 17 stycken, verksamheten höll på ett antal år.

Nu år 2017 består föreningen av 45 medlemmar, glädjande är att kvinnors intresse för biodling har ökat, så var det inte längre tillbaka utan det har varit mycket mans- dominerat.

Text: Lennart Karlsson